Süreç Yönetimi

ACM TOPLULUĞU ürün ve hizmet alımları Arge ve İnovasyon Merkezi ekibi tarafından belirlenir. Yeni tedarikçi ve marka seçimlerini yaparken sadece yeterlilikleri onaylanmış, marka değeri olan firmalar tercih edilir. Marka değerinin yanı sıra ürünlerinin ‘’Kalitesi, Özellikleri ve Nitelikleri’’ bakımından üst düzey olmasına bakılır.

ACM TOPLULUĞU ürün ve hizmet alımları yapılacak yeni firmalar için ‘’Tedarikçi Belirleme Kriterleri’’ ni uygular. Modern piyasa şartlarında rekabet gücünü devam ettirebilmek için tedarik zincirlerinde ana üretici, tedarikçi ve müşteri ilişkilerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde sağlayacağı firmaları tercih eder.

Tedarikçi zinciri ve yönetimi kriterlerine uygun tedarikçileri tespit ederek, kurumlar hakkında bilgi topladıktan sonra hareket edilir.

Satınalma Yönetimi

ACM TOPLULUĞU Arge ve İnovasyon Merkezi ekibi tarafından iki yıllık çalışma sonucu tamamen yerli olarak geliştirilen iş yazılımı otomasyonu KGS kullanılır.

Tedarikçi seçimlerinde dikkat edilen hususlar,

  • Kalite Ana Kriteri; Kaliteli ürün, kapasite yeterliliği, zamanında teslimat, satış sonrası servis,
  • Ürün Ana Kriteri; Fiyat, verimlilik, uluslararası uygunluklar
  • Firma Ana Kriteri; Güvenilir olması, tedarikçinin coğrafi yeri, tecrübe, yönetim becerisi, sorumluluk alma, bilgiyi paylaşma isteklerine bakılır.

Etkin bir tedarik zinciri yönetiminde önemli bir yere sahip olan tedarikçi belirleme kararları, nitel ve nicel faktörlerin bir arada değerlendirildiği karma yönetim karar destek modelleri ile daha tutarlı olacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, sistem bütünlüğü esas alınarak, dinamik bir tedarikçi seçim sürecinin tasarlanması ve modellenmesi amaçlanmıştır.

AKİT Yönetimi

ACM TOPLULUĞU ürün ve hizmet alımları yapacağı yeni firmalar ile adil, eşit, şeffaf ve iş etiği kuralları çerçevesinde akitler imzalar. Mali ve güçlü yapısı sayesinde taahhüt ettiği sözleri eksiksiz yerine getirir. Aynı hususları mutlak suretle tedarikçilerinden talep eder.

Ödeme Yönetimi

ACM TOPLULUĞU tüm tedarikçilerinin ödemelerini taahhüt ettiği gün ve saatte eksiksiz öder. Tüm ödemelerini garanti eder.

Tedarikçilerle Stratejik İlişkiler Geliştirme

Kısa vadeli hedefler değişken olsa da 11 farklı sektörde çalıştığı tüm tedarikçilerle uzun vadeli stratejik ilişkiler kurmayı hedefler.